kuva4.jpg

Aloittavan yrityksen konsultointipalvelut

Teemme yhdessä kanssanne liiketoimintasuunnitelman, jonka perusteella yrityksellänne on menestymismahdollisuuksia. Liiketoimintasuunnitelmaan kuuluu ensimmäisen toimintavuoden budjetin laatiminen sekä myyntitavoitebudjetin laadinta seuraavalle kahdelle vuodelle.
Autamme toiminnan suunnittelua, laitehankintoja ja markkinointia koskevissa asioissa. Varmistamme omavalvonnan täyttävän viranomaismääräykset sekä tarvittaessa autamme eri lupien hankinnassa.

Ongelmia omavalvonnan kanssa?

Damico Oy tuottaa yrityksellenne räätälöityjä omavalvontapalveluita.

Voitte tilata meiltä yritys- tai keittiökohtaisen omavalvontasuunnitelman laadinnan, hygienia- ja omavalvontakoulutuksen tai koulutuksen hygieniapassin suorittamiseksi sekä hygieniapassitestin.

Omavalvonnan huoltosopimus sisältää

 • Omavalvontasuunnitelman teon
 • Henkilökunnan perehdyttämisen ja kouluttamisen
 • Omavalvontasuunnitelman määräaikaispäivitykset ja niihin liittyvät lisäkoulutukset
 • Pistokokein tehtävät valvontatoimenpiteet ja niihin liittyvät raportit

Tulos hukassa?

Liiketoiminta-analyysin ja paikan päällä tehtyjen havaintojen pohjalta ehdotamme korjaavia toimenpiteitä ja autamme niiden käytäntöön viemisessä.

Ammattikeittiösuunnittelu

Toteutamme kustannustehokkasti keittiösuunnittelun tai keittiön muutossuunnittelun toiminalliseen suunnitelmaan pohjaten, autamme laitteiden kilpailuttamisessa.

Erilliset koulutuspaketit

 • Kilpailuttaminen, ostotoiminta ja logistiikka
 • Tehokkuutta toimintaan jalostusasteen muutoksella
 • Pienistä puroista kasvaa virtoja"; taloudelliset työskentelytavat, töiden uudelleen suunnittelu ja organisointi
 • Ympäristösuunnitelma käyttökulujen pienentäjänä
 • Keittiöhygienia käytännössä (yhdistettynä edelliseen tai erikseen)
 • Loistava asiakaspalvelu
 • Johtaminen; esimiehenä palveluorganisaatiossa

Kotisivujen suunnittelu: WDS web design