kuva.jpg

Tuotamme konsultointipalveluita joko tuotepakettina tai erillisprojekteina

Ruokailu- ja/tai puhdistuspalveluiden kokonaiskehittämishanke

 • Toiminnan tehokkuuden arviointi
 • Ainekäytön ja ostosopimusten arviointi
 • Henkilöstönkäytön arviointi, henkilöstömitoitus
 • Investointitarveanalyysi
 • Käyttökulurakenteen arviointi
 • Toimenpide-ehdotukset toiminnan uudelleen organisoimiseksi
 • Neuvottelut ja analyysien esittelyt päättävien tahojen kanssa
 • Koulutukset ja sitouttamistilaisuudet toimenpiteiden käytäntöön viemiseksi
 • Kehitysprojektien jatkoseuranta ja (etä)konsultointi

Asiantuntijapalvelu kilpailutettaessa tuotteita ja palveluita

 • Tarvehankinta yhdessä asiakkaan kanssa
 • Tarjouspyyntöjen laadintavaiheen konsultointi/kilpailutuksen käytännön toteutus
 • Tarjousten arviointi

Keittiösuunnittelu

 • Tuotamme ammattikeittiöihin teknistä (lay out)suunnittelua. Tarve- ja nykyresurssikartoituksen ja tulevaisuuden toimintasuunnittelun perusteella tehty tekninen suunnittelu optimoi investointi- ja käyttökustannukset
 • Autamme ratkaisemaan kunnan/kaupungin ruokatuotantokapasiteettia koskevia haasteita
 • Olemme asiakkaan apuna suunniteltaessa uus- tai korvausinvestointeja, autamme tarjouspyyntöjen tekemisessä
 • Teemme laitetoimittajista riippumattomia arvioita siitä, mikä on asiakkaan kannalta pitkällä aikavälillä paras ratkaisu
 • Damicon RT lataa tästä

Hygienia- ja omavalvontakoulutus

 • Kunta-, yritys- tai keittiökohtainen omavalvonta- ja hygieniatietoisku
 • Koulutus hygieniapassin suorittamiseksi, hygieniapassitesti
 • Omavalvonnan huoltosopimus sisältää
  • Omavalvontasuunnitelman teon
  • Henkilökunnan perehdyttämisen ja kouluttamisen
  • Omavalvontasuunnitelman määräaikaispäivitykset ja niihin liittyvät lisäkoulutukset
  • Pistokokein tehtävät valvontatoimenpiteet ja niihin liittyvät raportit

Koulutus- ja valmennustilaisuudet

Jokainen koulutus räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Esimerkkejä toteutetuista koulutuksista aihealueittain:

 • Kilpailuttaminen, ostotoiminta ja logistiikka
 • Tehokkuutta toimintaan jalostusasteen muutoksella
 • "Pienistä puroista kasvaa virtoja"; taloudelliset työskentelytavat, töiden uudelleen suunnittelu ja organisointi
 • Ekotekoja ammattikeittiössä - miten säästämme ympäristöä
 • Keittiöhygienia käytännössä (yhdistettynä edelliseen tai erikseen)
 • Loistava asiakaspalvelu
 • Johtaminen; eväitä esimiehille
 • Service Design - ruokatuotteiden palvelumuotoilu

Työnjohtotehtäviin kokenutta projektiapua

Konsultaation ohella itse käytännön muutosprosessin hallitsemiseksi on mahdollista vuokrata Damicolta työnjohtotehtäviin kokenutta projektiapua. Tilapäisavun hankkiminen saattaa olla tarpeellista esim. toimintoja keskitettäessä tai poikkeusolosuhteiden aikana (esim. keittiöremontti) tai muutettaessa tuotantomenetelmää (siirryttäessä cook and chill -toimintaan).

Erityisesti kotiateriapalveluiden muuttaminen kylmätoimituksiksi säästää tuotantokustannuksissa merkitsevästi. Pyydä meidät apuun muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen!

Vuokrapalvelupäällikkö: Ruokapalvelutoiminnasta vastaa kunnassa ulkopuolinen asiantuntija
Pienen kunnan ruokapalvelujohtaminen on mahdollista ulkoistaa tehokkaasti ja laadukkaasti antamalla suunnittelu- ja valvontaosuudet Damicon tehtäväksi ja jättämällä tietyt hallinnolliset rutiinitehtävät omaan hoitoon. Ajan kuluessa koulutamme esim. jonkin suuren toimipaikan esimiehen ottamaan koko vetovastuun. Tämänkin jälkeen huolehdimme, että paikallinen vastuuhenkilö saa ajanmukaista asiantuntijaohjausta.

Kuntaliitostilanteessa autamme rakentamaan yhden uuden organisaation ja poimimaan sinne parhaat käytännöt liittyvistä kunnista.

Tarjoamme ruokapalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyjä kunnan/kaupungin eri asiakassegmenteille

 • Valmiita kyselypohjia on mahdollista käyttää sellaisenaan tai niitä voidaan räätälöidä juuri teidän tarpeisiinne sopiviksi
 • Voitte itse toteuttaa kyselyn tai me toteutamme sen puolestanne. Kyselyjen toteuttaminen sähköisenä on kustannustehokasta, mutta tietyillä asiakassegmenteillä (päiväkodit, palvelutalot, terveyskeskus, kotiateriat) kysely on toteutettava yleensä paperiversiona
 • Voimme syöttää vastaukset puolestanne ohjelmaan
 • Me analysoimme ja esittelemme kyselyn tulokset
 • Saatte kyselytulosten perusteella tehtävien korjaavien toimenpiteiden suunnittelun tueksi työkirjan
 • Tuemme korjaavien toimenpiteiden käytäntöön vientiä koulutuksen tai konsultaation keinoin, jos niin haluatte

Ruokapalveluhenkilöstön työtyytyväisyyden kartoittaminen

saattaa sekin olla ajankohtaista.

 • Tarjoamme käyttöönne valmiin kyselyn tai jalostamme kysymykset tarpeitanne vastaaviksi

Muut palvelut:

 • Reseptipankistamme voit ostaa käyttöösi kuntaruokailuun soveltuvat komponenttiruokalistat ja reseptit.
 • Olemme laatineet ympäristösuunnitelman ammattikeittiökäyttöön; valmiille pohjalle on helppo räätälöidä omat kunta- ja toimipaikkakohteiset ympäristösuunnitelmat
Kotisivujen suunnittelu: WDS web design