kuva5.jpg

Me väitämme,

että julkinen sektori niin kuin yrityksetkin (jotka edelleen itse tuottavat esim. ruokailupalvelunsa) pystyvät avullamme tehostamaan omaa palvelutuotantoaan ja olemaan sekä laadullisesti että taloudellisesti kilpailukykyisiä verrattuna yksityisiin palvelutuottajiin.

Me uskomme kuitenkin, että joissakin tapauksissa palveluiden ulkoistaminen on tehokkain ja taloudellisin vaihtoehto tuottaa laadukkaita palveluita. Autamme asiakkaitamme tekemään objektiivisia tilannearvioita ja tarvittaessa valitsemaan parhaan kumppanin palvelutuotantoon.

Olemme seitsemän toimintavuotemme aikana osallistuneet satoihin kehittämisprojektiin. Tyytyväiset asiakkaat ovat meille elinehto. Annamme mielellämme referenssiasiakkaiden yhteytiedot potentiaalisille uusille asiakkaille.

Me haluamme kantaa yhteiskunnallista vastuuta, siksi toimimme aktiivisesti erilaisissa kehittämisfoorumeissa. Osallistumme palvelualan kehittämiseen mm. luomalla ympäristöä huomioivia toimintamalleja. Otamme napakasti ja näkyvästi kantaa alaamme koskeviin puheenaiheisiin. Yhteiskuntavastuuta kannamme myös lahjoittamalla rahaa hyväntekeväisyyteen kahdelle valitsemallemme taholle - kumpikin järjestö tekee työtä lasten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kotisivujen suunnittelu: WDS web design