kuva.jpg

Yrityksemme arvot

Asiakaslähtöisyys

 • Toimimme asiakasta aidosti kuunnellen pyrkien asiakkaan kannalta objektiivisesti parhaimpaan ratkaisuun
 • Esitämme konkreettisia ratkaisuehdotuksia
 • Tuemme asiakasta muutosprosessien toteuttamisessa; työ ei lopu raportin lähettämiseen
 • Tähtäämme pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin; emme näe kehityshankkeita projekteina vaan peräkkäisten projektien sarjoina

Vastuullisuus

 • Pääperiaatteemme
  • Lojaalisuus ja keskinäinen luottamus
  • Ihmisten arvostaminen
  • Avoimuus tiedottamisessa
  • Kieltäytyminen lahjonnasta ja epärehellisestä kilpailusta
 • Pyrimme säilyttämään olemassa olevat työpaikat
 • Pyrimme kaikessa toiminnassamme huomioimaan kestävän kehityksen periaatteet
 • Pyrimme luomaan pitkäaikaisia kumppanuussuhteita asiakkaisiimme ja yhteistyökumppaneihimme
 • Hinnoittelemme palvelumme läpinäkyvästi, jotta asiakas tietää, mistä maksaa

Rehellisyys ja luotettavuus

 • Teemme sen, minkä lupaamme sovitussa aikataulussa
 • Lupaamme vain sen, mikä on mahdollista
 • Tiedotamme projektien kaikkia osapuolia yhteisesti sovitulla tavalla
 • Käsittelemme saamamme tiedot ehdottoman luottamuksellisesti
Kotisivujen suunnittelu: WDS web design